() מוצרים נוספו לסל הקניות
סה"כ: ₪0.00

הרשמת לקוחות חדשים

כניסת לקוחות קיימים

תנאי שימוש

תנאי שימוש

                           

 1. מבוא:
 1. אתר  www.binyamin.co.il (להלן: "האתר"), מופעל על ידי חברת ועד SALE בע"מ ח.פ 514915602  (להלן: "החברה ו/או מפעילת האתר").
 2. האתר הוקם בעקבות ניתוח הצרכים של וועדי בתים וניסיון רב במתן שירותים בתחום.
 3. וועדי בתים כיום חשופים להמון בירוקרטיות ומקדישים זמן אישי רב לתפקיד, יחד עם זאת מוצאים עצמם מתחלקים במגוון תחומי אחריות, מטרת המיזם הוא להקנות לוועדי בתים, דיירים, וחברות הניהול כלים ייחודיים בניהול נכון ומרכזי של הפעילות השוטפת של הבניין בשילוב עם ניהול וגביית הכספים, שירותים תקופתיים וביטוחים הכרחיים שחלקם  מחויבים על פי חוק להתבצע בכל בניין על פי אופיו.
 4. באתר מוצעים שירותים מגוונים אשר יפורטו בהרחבה בהמשך, לרבות מערכת חדשנית וממוחשבת באתר לגביית התשלומים וניהול מרכזי של תחומי האחריות והפעילות השוטפת של הבניין, הן עבור ועד הבית ,הדיירים ,וחברת הניהול, קנייה מקוונת וייחודית בחנות מוצרים אשר מתעדכנת ומתחדשת מעת לעת בלחיצת כפתור ועד פתח הבית, שירותי תחזוקה תקופתיים , שירות יעוץ משפטי, ביטוחים לרכוש המשותף, וכל  זאת תוך מתן דגש על הוזלה משמעותית בעלויות, צמצום הבירוקרטיות, וקבלת שירות מקצועי ואמין ובפריסה ארצית ובלחיצת כפתור.
 5. האמור בתקנון זה בלשון זכר,  הינו לשם הנוחות בלבד והתקנון מתייחס לבני שני המינים באופן שווה.
 6. אנא קרא את תנאי השימוש בעיון ובקפידה, שכן תחילת השימוש באתר מעידה כי הנך מצהיר כי קראת, הבנת ואישרת את תנאי השימוש, וכי לא תהא לך או למי מטעמך כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד החברה ו/או מי מטעמה בכל הקשור לתנאי שימוש אלה. אם אינך מסכים לתנאי השימוש אלה, כולם או כל חלק מהם, אינך רשאי לעשות שימוש באתר זה לכל מטרה.
 7. מפעילת האתר זוקפת לזכותה את הזכות לשנות את תנאי השימוש באתר ללא כל הודעה מוקדמת לגולשי האתר ולא יהיה בכך בכדי לגרוע מתוקפו של התקנון ותחולתו.

 1. הגדרות:
 2. "האתר" - אתר בכתובת  WWW.BINYANIM.CO.IL או כל כתובת דומיין אחר שחברת    וועד SALE תפעיל מטעמה.
 3. "מערכת הניהול" – תוכנה ייחודית מקוונת באתר לניהול מרכזי של הפעילות ותחומי אחריות של וועד הבית, כמו כן ניהול תשלומי וועד בית באמצעות כרטיס אשראי או כל אמצעי אחר אשר ניתן ממנו להתממשק למערכת , יודגש כי ההרשאות במערכת הניהול ישתנו ולא יהיו זהות בין ההרשאות לוועד בית, דייר וחברת ניהול. יודגש כי מערכת הניהול תהיה זמינה לשימוש והורדה לכל משתמש באתר אף אן הוא אינו לקוח ו/או מנוי, אך ייתכנו אפשרויות שונות בתוך מערכת הניהול שבעבורם יהיה השימוש כרוך בתשלום, כגון מערכת הגבייה והסליקה כחלק ממערכת הניהול, חברות מועדון וכו', למידע מפורט יותר ניתן לפנות לעמוד ,תוכן מערכת הניהול באתר. 
 4. "עמלת סליקה" : עמלת סליקה הינה עמלה אשר אותה גובה חברת האשראי עבור שימוש במערכת הגבייה אשר במערכת הניהול  בתוספת עמלה אשר גובה מפעילת האתר,יודגש כי עמלות הסליקה משתנות בין לקוח לבין מנויים.
 5. "משתמש" -  כל אדם אשר עושה שימוש באתר ו/או גולש באתר ו/או רוכש חבילה ו/או שירותים ו/או מוצרים המוצעים למכירה באתר, לרבות וועד בית או דייר.
 6. "ועד בית" – מי שנרשם ו/או הוגדר באתר ו/או למערכת הניהול בשם נציגות ועד בית, לרבות חברת ניהול ,לרבות מנהל נכס/ים, אשר עושים שימוש בשירותי האתר או במערכת הניהול.
 7. "דייר" – מי שנרשם ו/או הוגדר באתר ו/או במערכת הניהול כדייר ועושה שימוש בשירותי האתר ו/או במערכת הניהול .
 8. "בית העסק/ספק" – בית העסק או הספק המעניק שירות ו/או הטבה במסגרת אתר  זה.
 9. "לקוח" – משתמש אשר רוכש מוצרים באתר ו/או שירותים באתר ו/או חבילות באתר.
 10. "הטבות"- מוצרים ו/או שירותים ו/או זכויות המוצגים באתר והמסופקים על  ידי החברה ללקוח במסגרת אתר זה.
 11. "כרטיס אשראי" – החברה מקנה את האפשרות לראשונה בתחום וועדי בתים לזכאות לכרטיס אשראי לוועד הבית החבר במועדון הלקוחות, בשיתוף עם קבוצת ישראכרט , כרטיס זה יהיה כרטיס נטען ותנאי הכרטיס בכפוף לתנאי קבוצת ישראכרט וחברת וועד סייל.
 12. "שירותים" – החברה מספקת סוגי שירותים שונים השייכים לרכוש המשותף כגון : מערכת ניהול וגבייה באופן מקוון ושירות באופן טלפוני,שירותי תחזוקה תקופתית באמצאות עובדי החברה ו/או קבלני משנה איתם היא קשורה, יעוץ משפטי באמצאות משרד עורך דין עמה היא קשורה לטיפול בנושאי הרכוש המשותף וסרבני תשלום המסרבים לשלם דמי וועד, ביטוחים באמצאות חברות ביטוח איתן היא קשורה לביצוע ביטוחים השייכים לרכוש המשותף ולעובדיו, והכול כמפורט בעמוד שירותים שלנו באתר החברה.
 13. "מנוי וועד בית/מנוי דייר/מנוי חברת ניהול" – המנוי יכלול את השירותים והאופציות שלהלן:
 • שימוש במערכת הניהול.
 • שימוש במערכת הגבייה כחלק ממערכת הניהול במחירים ותנאים מיוחדים
 • הנחות ומחירים מיוחדים ברכישת מוצרים ושירותים.
 •  קבלת הטבות בלעדיות למימוש בחברות השותפות במועדון הלקוחות.
 •  עדכון הרשמה לפעילויות ואירועי המועדון השונים.

         והכל מפורט בעמוד חברי מועדון ו/או במעמד רכישת חבילה באתר החברה.

     

 1. הצהרת המשתמש וזכות השימוש באתר
 1. המשתמש מתחייב לעשות שימוש באתר בכפוף לתנאי השימוש ומצהיר כי הוא יודע שהאתר וכל המובא בו אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי, ניהולי, ו/או תחליף לייעוץ כלשהו.
 2. הרכישה באמצעות האתר כפופה לתנאים המפורטים בתקנון זה.
 3. תנאי השימוש מהווים חוזה מחייב בינך לבין מפעילת האתר והינו הבסיס להתדיינות המשפטית ככל שתהיה בנוגע לשימוש באתר.
 4. תנאי שימוש אלו יהיו מחייבים ויפעלו לטובת הצדדים, נציגיהם, יורשיהם וכל נציג מורשה אחר שלהם.

 1. הרשמה לאתר
 1. על מנת לבצע רכישה כלשהי באתר, בין אם רכישת מוצרים ו/או מנוי ו/או שירות, יהיה עליך להירשם לאתר, בעת ההרשמה , על המשתמש לסמן את התיבה המתאימה בתחתית המסך ולהקיש על הכפתור "אני מסכים לתנאי השימוש באתר".
 2. ההרשמה לאתר תדרוש מסירת פרטים כגון : דואר אלקטרוני, בחירת סיסמה, פרטים אישיים ובהם טלפון, שם ומשפחה, כתובת, עיר.
 3. לאחר ההרשמה תידרש ע"י המערכת לאמת את הרשמתך ע"י קוד שיישלח אליך בהודעת SMS  או במייל חוזר או בדרכים נוספות אותן רשאית מפעילת האתר לשנות מעת לעת.
 4. השימוש באתר ובתכניו, לרבות קריאת מידע או הודעות המתפרסמות בו, יהוו חזקה על הסכמתו של המשתמש ואישורו לאמור לתנאי השימוש, ההתניות וכל יתר ההנחיות שבהסכם זה.

 1. תנאי סף לביצוע עסקה ו/או רכישה באתר:
 1. מערכת האתר מאפשרת ללקוחות רכישה נוחה, קלה ובטוחה של המוצרים ו/או השירותים ו/או המנויים המוצעים על ידי החברה  באמצעות האינטרנט.
 2. כל משתמש רשאי להשתתף בהליך רכישה של מוצרים ו/או שירותים ו/או מנויים ולהפוך ללקוח במערכת בכפוף למילוי התנאים המצטברים המפורטים להלן:
 3. המשתמש הנו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות. במידה והנך קטין (מתחת לגיל 18) או אינך זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, יראו את שימושך באתר כאילו קיבלת את אישור האפוטרופוס לביצוע העסקה.
 4. המשתמש הנו בעל תעודת זהות ישראלית תקפה או תאגיד המאוגד והרשום כדין בישראל.
 5. המשתמש הנו בעל כרטיס אשראי ויזה או ישראכרט ישראלי או בינלאומי תקף, שהונפק בישראל ע"י אחת מחברות כרטיסי האשראי.
 6. המשתמש הוא בעל תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט ובעל כתובת בישראל.
 7. הרכישה באתר הינה באמצעות כרטיס אשראי בלבד והעסקה תתבצע לאחר אישורה ע"י חברת האשראי.
 8. לצורך תהליך השלמת הרכישה לאחר הזנת פרטי כרטיס האשראי למערכת תידרש ע"י המערכת לאמת את זהותך ע"י קוד שיישלח אליך בהודעת SMS  או במייל חוזר או בדרכים נוספות אותן רשאית מפעילת האתר לשנות מעת לעת.
 9. המשתמש מצהיר בזאת שהפרטים האישיים שהוא מוסר לאתר או עושה בהם שימוש במסגרת האתר הינם פרטים נכונים, מדויקים, עדכניים ומלאים לגבי זהותו האישית. חל איסור מוחלט לעשות שימוש בפרטים אישיים של אדם אחר ו/או להתחזות לאחר.

 1. המוצרים הנמכרים באתר:

 1. באתר נמכרים מוצרי ניקיון ובישום, חשמל ותאורה, אביזרי ועיצוב(מראות ,כדים, שטיחים וכד'), פרזול לאחזקה השטחים המשותפים, מערכות אבטחה, ועוד שלל מוצרים לטובת בניין והרכוש המשותף, והכל כמפורט כמופיע ברשימות המוצרים המופיעות באתר.
 2. מפעילת האתר רשאית לשנות בכל עת לפי ראות עיניה את ההיצע ו/או את מגוון המוצרים המוצגים ברשימת המוצרים המופיעים באתר, וכן להחליף ו/או להוסיף איזה מהמוצרים ברשימת המוצרים או להוציא איזה מהמוצרים מהרשימה וזאת מעת לעת, והכל על פי שיקול דעתה הבלעדי.
 3. מובהר בזאת, כי אופן הצגת המוצרים באתר יקבע מעת לעת על פי שיקול הדעת הבלעדי של האתר.
 4. יובהר כי תמונות המוצרים המופיעות באתר הינן להמחשה בלבד ואינן מחייבות באופן כלשהו את מפעילת האתר.
 5. מובהר בזאת, כי במסגרת רכישת המוצרים באתר, לא תתאפשר רכישה סיטונאית של המוצרים.
 6. מפעילת האתר שומרת לעצמה זכות למנוע ביצוע רכישות והזמנות, שעל פי שיקול דעתה הבלעדי, הינם בגדר רכישה סיטונאית.
 7. מחירי המוצרים הקובעים הינם רשומים ליד כל מוצר מהמוצרים המופיעים באתר. מובהר בזאת, כי מפעילת האתר, תהא רשאית לעדכן את מחירי המוצרים באתר מפעם לפעם ולפי שיקול דעתה הבלעדי.
 8. מובהר בזאת, כי במידה ועודכנו מחירי המוצרים לפני תום הליך בחירת המוצרים על ידכם תחויבו לפי המחירים המעודכנים. כמו כן, במידה והזמנתם מוצר ובין מועד הזמנתו למועד אספקתו ישתנה מחירו (כפוף לאמור בסעיף אספקת המוצרים להלן) המחיר הקובע שעל פיו יחויב המזמין יהיה המחיר בעת אישור ההזמנה על ידכם.
 9. מוצרים אשר מוצגים למכירה במחירי מבצע יסופקו במחיר המבצע בכפוף לכך שהמבצע הינו בתוקף במועד אישור ההזמנה על ידי הלקוח.
 10. המחירים באתר לא כוללים מע"מ.
 11. יודגש כי באתר יוצגו 2 סוגי מחירים : מחירים למנויים ומחירים  לאלו שלא מנויים.

 1. מנוי ועד בית/מנוי דייר/מנוי חברת ניהול:
 1. "מנוי וועד בית/מנוי דייר/מנוי חברת ניהול" יכלול את השירותים והאופציות שלהלן:
 • שימוש במערכת הניהול (הרשאות שונות בין דייר לוועד בית לחברת ניהול בתוך מערכת הניהול).
 • שימוש במערכת הגבייה
 • עמלת סליקה מופחתת כחלק משימוש במערכת הגבייה.
 • הנחות ומחירים מיוחדים ברכישת מוצרים ושירותים.
 • יעוץ משפטי בנושאים הקשורים לרכוש המשותף, עד 5 מכתבי התראה בשנה מעו"ד של מפעילת האתר כנגד סרבני תשלום.
 • הנחות בשירותי החברה ו/או קבלני המשנה איתם החברה עובדת בשיתוף בגין שירותי האחזקה התקופתיים .
 • הנחות בביטוחים השייכים לרכוש המשותף (ביטוחים אלו מבוצעים דרך החברה ע"י חברות ביטוח איתם היא מתקשרת).
 • קבלת הטבות בלעדיות למימוש בחברות השותפות במועדון הלקוחות.
 •  עדכון הרשמה לפעילויות ואירועי המועדון השונים.
 1. יודגש כי המנוי כולל את השירותים, ההנחות, ההטבות והמחירים המיוחדים בלבד.
 2. תקופת המנוי הינה ל – 12 חודשים החל מיום רכישת המנוי, התשלום הינו תשלום שנתי אשר ניתן לפרוס אותו לעד 12 תשלומים חודשיים.
 3. ניתן להפסיק את המנוי בטרם נסתיימה תקופת המנוי בהתראה מראש ובכתב לחברה של 30 יום מראש,  כמו כן הפסקת המנוי טרם סיומו תגרור אחריה תשלום יציאה של 10 אחוז (כולל מע"מ) מסך התשלום השנתי אשר התחייב לו הלקוח וזאת מעבר למה ששולם מכבר ע"י הלקוח.
 4. יודגש כי הלקוח יחויב בעבור תקופת ההתראה של 30 יום כפי שהובא לעיל.
 5. המחירים יקבעו ע"פ גודל הבניין וכמות יחידות הדיור הקיימות בו, מפעילת האתר, תהא רשאית לעדכן את מחירי המנויים באתר מפעם לפעם ולפי שיקול דעתה הבלעדי וכל זאת לא ייפגעו המחירים למנויים הקיימים עד סוף תקופת המנוי.
 6. המחירים המופיעים באתר כוללים מע"מ.
 7. יודגש כי באתר יוצגו 2 סוגי מחירים : מחירים למנויים ומחירים  לאלו שלא מנויים.
 8. המנוי יתחדש אוטומטית לאחר 12 חודשים לתקופה של 12 חודשים נוספים, במידה והנך לא מעוניין בחידוש אוטומטי של המנוי לתקופה נוספת הנך נדרש להודיע על כך מראש למפעילת האפליקציה 30 יום טרם סיום תקופת המנוי.
 9. מידע נוסף עבור מנויים מופיע בעמוד חברי מועדון ו/או במעמד רכישת חבילת שירות באתר.

 1. שירותים:
 1. החברה מספקת סוגי שירותים שונים השייכים לרכוש המשותף כגון : מערכת ניהול וגבייה באופן מקוון ושירות באופן טלפוני, שירותי תחזוקה תקופתית באמצעות עובדי החברה ו/או קבלני משנה איתם היא קשורה, יעוץ משפטי באמצאות משרד עורך דין עמה היא קשורה לטיפול בנושאי הרכוש המשותף וסרבני תשלום המסרבים לשלם דמי וועד, ביטוחים באמצאות חברות ביטוח איתן היא קשורה לביצוע ביטוחים השייכים לרכוש המשותף ולעובדיו.
 2. ניתן לרכוש שירותים באתר בנפרד  אף אם אינך מנוי ועד בית/מנוי דייר/חברת ניהול.
 3. תדירות שירות התחזוקה התקופתיים משתנה בין שירות לשירות, מידע מדויק על תקופות השירות מופיע בעמוד שירותים שלנו באתר.
 4.  ניתן להפסיק את השירות בטרם נסתיימה תקופת השירות בהתראה מראש ובכתב לחברה של 30 יום מראש,  כמו כן הפסקת השירות טרם סיומו תגרור אחריה תשלום יציאה של 10 אחוז (כולל מע"מ) מסך התשלום השנתי אשר התחייב לו הלקוח וזאת מעבר למה ששולם מכבר ע"י הלקוח.
 5. יודגש כי הלקוח יחויב בעבור תקופת ההתראה של 30 יום כפי שהובא לעיל.
 6. מפעילת האתר, תהא רשאית לעדכן את מחירי השירותים באתר מפעם לפעם ולפי שיקול דעתה הבלעדי וכל זאת לא ייפגעו המחירים לשירותים הקיימים עד סוף תקופת המנוי.
 7. המחירים המופיעים באתר לא כוללים מע"מ.
 8. יודגש כי באתר יוצגו 2 סוגי מחירים : מחירים למנויים ומחירים  לאלו שלא מנויים.
 9. המנוי יתחדש אוטומטית לאחר 12 חודשים לתקופה של 12 חודשים נוספים, במידה והנך לא מעוניין בחידוש אוטומטי של המנוי לתקופה נוספת הנך נדרש להודיע על כך מראש למפעילת האפליקציה 30 יום טרם סיום תקופת המנוי.
 10. מידע נוסף עבור השירותים המוצעים מופיע בעמוד שירותים שלנו באתר.

 1. שעות הפעילות ברכישה באתר:
 1. הזמנה באתר אפשרית 24 שעות ביממה, וכן למעט מקרים בהם האתר מושבת לצורך תחזוקתו ו/או מכל סיבה אחרת.
 2. שעות פעילות מוקד שרות לקוחות, הינן כדלקמן: ימים א' - ה' : 8:00 – 18:00,  וערבי חג: 8:00 – 12:00. 
 3. מובהר בזאת, כי ייתכן ויחולו שינויים במועדים המצוינים בתקנון זה לרבות במועדי האספקה, שעות פעילות האתר ושעות פעילות מוקד שירות הלקוחות, והכל לפי שיקול הדעת הבלעדי של מפעילת האתר.

 1. התשלום:

 1. התשלום באתר עבור רכישת מוצרים ו/או שירותים ו/או מנויים יתבצע באמצעות  כרטיסי אשראי המונפקים על ידי אחת מחברות כרטיסי האשראי המוכרות והפועלות בארץ בלבד. ובכפוף לכך שחברות אלו מתירות את ביצוע התשלומים ברשת האינטרנט ולמזמין.
 2. על אף האמור לעיל, מפעילת האתר שומרת לעצמה את הזכות לקבוע הסדרי תשלומים ו/או אמצעי תשלום אחרים ככל שתבחר לפי שיקול דעתה הבלעדי, לרבות הסדרים לתשלום באמצעים שונים מכרטיס אשראי.
 3. מפעילת האתר שומרת לעצמה את הזכות להפסיק ו/או לשנות את דרך התשלומים באתר לפי שיקול דעתה הבלעדי ובכל עת כפי שיראה לה.

 1. משלוחים:
 1.    שירות המשלוחים שניתן בעת רכישת מוצרים באתר מוענק בתחומי מדינת ישראל והכל באזורים מסוימים בלבד המוגדרים מעת לעת על ידי מפעילת האתר לפי שיקול דעתה הבלעדי (להלן: "אזור השירות").
 2.    אזורי השירות הינם בכל חלקי הארץ.
 3.    יובהר כי על אף האמור לעיל למפעילת האתר הזכות הבלעדית לשנות מעת לעת את אזורי השירות ללא מתן הודעה מוקדמת מראש.
 4.    אספקת מוצרים שנרכשו באתר אפשרית רק כאשר המען המבוקש נמצא בתוך אזור השירות, ואין מניעה טכנית או אחרת המונעת אספקת מוצרים כאמור.
 5. ניתן לבחור באחת משתי האופציות הנ"ל לאספקת המוצר:
 6.    דואר רשום- עד 14 ימי עסקים מעת קבלת אישור ההזמנה, בכפוף לזמני האספקה של דואר ישראל. יובהר כי במידה וזמן השילוח יתארך בשל אילוצי דואר ישראל לא תהיה כל טענה כלפי מפעילת האתר, כמוכן התשלום בגין הדואר הרשום יקבע ע"י מפעילת האתר ע"פ סכום הזמנה, מפעילת האתר שומרת לעצמה זכות לשנות את תנאים אלו על פי שיקול דעתה הבלעדי.
 7.    דואר שליחים – עד 14 ימי עסקים, מלבד מושבים, קיבוצים וישובים דרומית לבאר שבע שזמן המשלוח יכול להתארך לשבוע. יובהר כי במידה וזמן השילוח יתארך בשל אילוצי חברת השליחים לא תהיה כל טענה כלפי מפעילת האתר.
 8.    הזמנה באתר עד סך של עד 150 ₪  תחייב  את המזמין בדמי משלוח בסך של עד 70 ₪  באתר עבור דמי משלוח למען המבוקש במסגרת הזמנה אחת. מובהר בזאת, כי דמי המשלוח הינם בנוסף לתשלום ההזמנה, מעבר לסכום זה הלקוח לא יחויב בדמי משלו עבור ההזמנה.
 9.    מפעילת האתר שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את דמי המשלוח מעת לעת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי, ואינה מתחייבת להודיע מראש על שינוי ו/או עדכון כאמור.

 1. אספקת המוצרים למען המזמין:
 1. המוצרים הנכללים בהזמנה יסופקו על ידי מפעילת האתר למען כמבוקש על ידי המזמין, ובכפוף לכך  שזכותה של מפעילת האתר  שלא לספק מוצרים כלשהם, וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי.
 2. מובהר כי מפעילת האתר תציע מועדים לאספקה בהתאם ליכולת האספקה שלו באותה עת ובכפוף לשיקולה דעתו הבלעדי.
 3. מפעילת האתר תעשה כל מאמץ על מנת לספק את כל המוצרים בהזמנה ובמועד, אולם לצערנו לא תמיד יהיו כל המוצרים זמינים לפיכך, מפעילת האתר אינה מתחייבת לספק את כל המוצרים בהזמנה בין אם צוין, כי הם במלאי ובין אם לאו ולמזמין לא תהא כל טענה ו/או תביעה כל שהיא כלפי מפעילת האתר בגין אי אספקת מוצר כלשהו מההזמנה, מובן מאיליו כי מוצר שלא יסופק על ידי רשת מפעילת האתר לא יחויב.
 4. מובהר בזאת, כי לקוח אשר הזמין מוצר מסוים והמוצר אינו זמין במלאי, מפעילת האתר תעשה כמיטב יכולתה על מנת לספק לו מוצר חלופי זהה.
 5. מוקד שירות הלקוחות יעשה ניסיון לפנות אל הלקוח על מנת לקבל את הסכמתו לאספקת המוצר החלופי. היה ולא נוצר קשר עם הלקוח, הרשת לא תספק מוצר והלקוח לא יחויב.
 6.  מובהר בזאת, כי במידה ובעת מועד אספקת המוצרים, לא יהיה הלקוח ו/או מי מטעמו במען שבוקשה הזמנת המוצרים על ידי הלקוח, והלקוח לא יאשר טלפונית במוקד שירות הלקוחות, כי הינו מאשר השארת ההזמנה ליד דלת ביתו או בכל מקום אחר הסמוך למענו תוחזר ההזמנה לחנות. ועל המזמין תהא האחריות לתאם עם שירות הלקוחות את מועד האספקה בשנית. אי קביעת מועד הזמנה חדש על ידי המזמין, לא תפטור אותו מתשלום ההזמנה שבוצע על ידו.
 7. במשלוח המוצרים בשנית יחויב הלקוח בנוסף לתשלום דמי המשלוח הראשוניים גם בתשלום דמי משלוח נוספים.
 8. מובהר בזאת, כי ככל שאושר על ידי הלקוח השארת ההזמנה בסמוך לדלת מענו או במקום אחר הסמוך למענו, מסכים ומאשר הלקוח, כי האחריות בדבר המוצרים הינה שלו בלבד ובכל במקרה של גניבה ו/או קלקול ו/או כל טענה אחרת בקשר לכך לא יוכל לבוא המזמין בטענות ו/או תביעות כנגד מפעילת האתר.
 9. אי עמידת מפעילת האתר במועד האספקה המבוקש מכל סיבה שהיא לא יפטור, בכל דרך שהיא, את הלקוח מחובת התשלום בגין האספקה. 

 1. החזרת מוצרים, ביטול עסקה ושינוי הזמנה:
 1. החזרת מוצרים וביטול הרכישה תהיינה בהתאם ובכפוף להוראות החוק, לרבות הוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א - 1981, הוראות חוק המכר, התשכ"ח - 1968, והוראות חוק כרטיסי חיוב התשמ"ו - 1986, ו/או בכפוף למדיניות מפעילת האתר, כפי שתקבע מעת לעת. 
 2. מובהר בזאת, כי על הלקוח מוטלת החובה לבדיקת תכולתו של המשלוח עם קבלתו ולהשוואתו לחשבונית שתימסר לו על ידי השליח בעת האספקה.
 3. מובהר בזאת, כי לא ניתן יהיה להשיב מוצרים פגומים ו/או מקולקלים, בכפוף לכך שלא נמסרו כאלו על ידי מפעילת האתר.
 4. במקרה שתתגלה אי התאמה בין ההזמנה למוצרים המסופקים או אי שביעות רצון, על הלקוח להודיע על כך, למוקד שירות הלקוחות בתוך 24 שעות לאחר מועד האספקה, אי מתן הודעה בפרק הזמן כאמור מהווה ויתור של המזמין בדבר כל טענה ו/או תביעה בקשר, לאי התאמה ו/או אי שביעות רצון מצדו.
 5. מוקד שירות הלקוחות יתאם עם המזמין את ההשלמה ו/או ההחלפה ו/או ההחזרה של המוצר ו/או את החיוב/הזיכוי הכספי למזמין, לפי העניין וככל שמתחייב על פי הנסיבות ועל פי הדין.
 6. מובהר בזאת כי כל השלמה ו/או החלפה ו/או החזרת מוצר כאמור בסעיפים אלו, תחייב את המזמין בדמי משלוח כאמור בפרק דמי המשלוח.
 7. ביטול עסקה וקבלת החזר כספי על רכישות מהאתר ניתן לקבל עד 14 ימים (שימו לב: לא ימי עסקים) מיום אספקתו/ם כאשר מדובר במוצר/ים שנרכש/ו במחיר מלא.
 8. במידה ומדובר במוצר/ים שנרכש/ו במחיר הנחה/מבצע, ניתן לקבל את ההחזר הכספי על רכישות מהאתר בלבד עד 7 ימים (שימו לב: לא ימי עסקים) מיום אספקתו/ם.
 9. על מנת לבצע החזרת מוצר או החלפתו על המוצר/ים מוחזר/ים להיות באריזה המקורית והינו/הינם חדשים לחלוטין, ללא כל סימני שימוש וניתן/ניתנים להחזרה למלאי למכירה מחדש.
 10. ביטול עסקה והחזר כספי יתאפשר אך ורק בכרטיס האשראי איתו בוצעה ההזמנה באתר ובאופן בו בוצעה (כלומר, עסקה שבוצעה בתשלומים- תזוכה במספר תשלומים בהתאמה, ועסקה שבוצעה בתשלום אחד בודד- תזוכה בתשלום אחד בודד בהתאמה).
 11. החלפת מוצר/ים כמו החזרתו/ם, תתאפשר כאשר המוצר/ים מוחזר/ים באריזה המקורית והינו/הינם חדשים לחלוטין, ללא כל סימני שימוש וניתן/ניתנים להחזרה למלאי למכירה מחדש.
 12. בכדי לקבל החזר כספי יש לשלוח את המוצרים לחברה, אל המען קריית מוצקין דרך עכו 19 26123 ת.ד 2303.
 13. . ההחזר יינתן רק כאשר המוצרים יגיעו למשרדי ההנהלה.
 14. שינוי הזמנה על ידי הלקוח תתאפשר, לפי שיקול דעתה הבלעדי של מפעילת האתר שתעשה כל מאמץ לאפשר את שינוי ההזמנה כמתבקש על ידי הלקוח.
 15. שינוי הזמנה יתאפשר אך ורק כל עוד המוצר טרם יצא למשלוח, במידה והמוצר יצא למשלוח, לא ניתן יהיה לשנות את הזמנה.
 16. מפעילת האתר  תהא רשאי לשנות ו/או לבטל הזמנה ובלבד שתמסור על כך ללקוח הודעה לפני מועד האספקה. במקרה של ביטול לא יחויב הלקוח בתשלום סך ההזמנה, ובמקרה של שינוי יחויב הלקוח בהתאם להזמנה ששונתה.
 17. לשאלות ובירורים נוספים, ניתן ליצור עמנו קשר או לקרוא את תנאי השימוש האתר.
 18. מדיניות הפסקת מנוי ו/או שירותים יהיו בכפוף לחוק הגנת הצרכן וכפי שפורט לעיל בנושא מנויים ושירותים.

 1. מבצעי מכירות:
 1. מעת לעת יימכרו מוצרים באתר במסגרת מבצעים לקידום מכירות.
 2. במידה והאתר יחליט לקיים מבצע כלשהו אזי המבצע יהיה בתוקף עד למועד כפי שייקבע ו/או עד לגמר המלאי (לפי המוקדם מבניהם), והכל בכפוף לתנאים ו/או לתקנון המבצע הרלוונטי ו/או בכפוף למצוין בצד המוצר המוצע במסגרת המבצע. מחירי המבצע נכונים ליום האספקה בלבד, כמפורט  לעיל. 

 1. אחריות:
 1. מפעילת האתר אינה אחראית לנזק ו/או הפסד כלשהו שייגרם למזמין באתר ו/או לצד שלישי אחר כלשהו כתוצאה משימוש ו/או רכישה המתבצעת באתר.
 2. האמור לעיל, הינו לרבות מקרה של רכישה המתבצעת באמצעות כרטיס אשראי ללא הסכמת בעל הכרטיס ,ו/או כל פעולה שתבוצע באתר על ידי צד ג' כלשהו שיכנס לאתר ויגרום נזק.
 3. מפעילת האתר לא תישא בכל אחריות לנזק שייגרם למזמין במישרין או בעקיפין, וזאת עקב איחור במועד האספקה או מכך שסופקו מוצרים פגומים או לא תקינים, למעט אם הפגם או הקלקול נבעו מרשלנות של רשת החברה. למען הסר ספק מובהר, כי אחריות מפעילת האתר תהא מוגבלת בכל מקרה עד לגובה סכום המוצר בלבד.
 4. מובהר בזאת, כי מידע בקשר למוצרים המופיעים באתר הינו לעיתים מיצרני המוצרים, ולפיכך אין מפעילת האתר אחראית על מידע זה.
 5.  המזמין יישא באחריות מלאה לנזק מכל מין וסוג שהוא שייגרם לו ו/או לאתר ו/או לצד שלישי אחר כלשהו בגין טעות שביצע המזמין בהקלדת הנתונים, לרבות, טעות בהקלדת כתובתו, טעות בהקלדת פרטי כרטיס האשראי, טעות בהקלדת כתובת לאספקת ההזמנה וכיוצ"ב.
 6. מפעילת האתר עושה כל מאמץ לשמור על תקינות פעילות האתר ויחד עם זאת המזמין פוטר את מפעילת האתר מכל אחריות לנזק מכל מין  וסוג שהוא שעלולים להיגרם לו ו/או לצד ג' כלשהו כתוצאה מפעילות באתר ו/או מתקלה טכנית בחומרה ו/או בתוכנה הקשורים לאתר.
 7. מפעילת האתר לא תהא אחראית, בכל הקשור לאתר, לנזק מכל מין  וסוג שהוא שייגרם למזמין ו/או לצד ג' כלשהו כתוצאה מתקלה בתקשורת (אינטרנט או טלפון) שתנבע ממעשה ו/או ממחדל ו/או מרשלנות של ספקי אינטרנט ו/או ספקי תקשורת טלפונית באשר הם.
 8. מפעילת האתר לא תהא אחראית לנזק מכל סוג שהוא שייגרם, במישרין או בעקיפין, ללקוח ו/או לצד ג' כלשהו, בכל הקשור למוצרים שיירכשו באתר ואשר צד ג' שהינו היצרן ו/או היבואן שלהם סיפק אותם לחברה, והכל בכפוף לאחריות החלה על פי כל דין.
 9. בנוסף יובהר, על אף שבאתר זה מופיע מידע פרסומי וכן קישוריות לאתרים נוספים, אין מפעילת האתר אחראית לתוכן ו/או למידע שמקורם מצד ג'.
 10. מבלי לפגוע בכל האמור לעיל, בכל מקרה לא תישא מפעילת האתר בסכום נזק העולה על מחיר המוצרים  אשר הוזמנו ושולמו על ידי המזמין.
 11. הנתונים המופיעים על המוצרים נמסרו על-ידי ספקי המוצר ובאחריותם.
 12. ייתכנו טעויות ו/או אי התאמות בסימון המוצרים.
 13. התמונות הינן להמחשה בלבד.
 14. האתר מוצע לציבור "כמות שהוא" ("As Is").
 15. הנך משחרר בזאת את מפעילת האתר מכל אחריות, במישרין או בעקיפין, לכל מקרה שבו ביצוע עסקה ו/או גלישה באתר לא יבוצעו, בחלקן ו/או במלואן, מכל סיבה שהיא ומאחריות לכל בעיה טכנית ו/או אחרת הפוגמת ביכולת השימוש באתר.

 1. מערכת הניהול והגבלת אחריות בשימוש בה

 1.    המשתמש אחראי באופן בלעדי ומלא, לשמור על סודיות הסיסמה לחשבונו ועל כל פעילות אשר תתבצע תחת סיסמתו או במסגרת חשבונו במערכת.
 2.    על המשתמש להודיע למפעילת האתר ללא דיחוי על כל שימוש בלתי מורשה בסיסמתו או בחשבונו  או על כל פגיעה אחרת באבטחה.
 3.    בקבלת תנאי שימוש אלה, המשתמש מאשר ומתחייב כי כל המידע אותו יספק למערכת, הוא מידע אמיתי ומדויק, חל איסור על כל בקשות לקבלת שירותים שיש בהן משום שקר או מרמה.
 4.    מפעילת האתר אינה אחראית ולא תהיה אחראית לכל אובדן או נזק אשר ייגרמו בשל מחדל של המשתמש למלא אחר תנאים אלה או בשל כל שימוש לא מורשה בסיסמתו או בחשבונו או בשל כל פגיעה אחרת באבטחה.
 5.    המשתמש עשוי להיות אחראי לכל ההפסדים אשר ייגרמו למפעילת האתר או לאחרים בשל שימוש שכזה.
 6.    ככל ומשתמש יבצע או ינסה לבצע תהליך פריצה ו/או התחזות במערכת הניהול ו/או יזדהה כגורם אחר, הרי שהאחריות על פעולותיו במערכת תחול על המשתמש בלבד והוא יהיה חשוף לתביעות ולכל נזק שייגרם למפעילת האתר ו/או למי מטעמה ו/או למשתמש אחר ו/או לצד שלישי.
 7.    בעת הרשמה למערכת הניהול המשתמש מציין ומגדיר את הדירה ו/או הפרט המנהל את ועד הבית במקום מגוריו, בעת מילוי פרטים אלו במערכת (ובעת מילוי כל פרט אחר במערכת) המשתמש מתחייב לומר את האמת הידועה לו מידיעה אישית, והוא מצהיר עליה כהצהרה בעלת ערך משפטי מחייב. המשתמש מאשר למפעילת אתר להשתמש בהצהרה זו בכל הליך משפטי.
 8.    אי מילוי של המשתמש אחר ההוראות אשר מפורטות בתנאי השימוש עלול לגרום להפסקת פעילותו במערכת ועלול לחשוף אותו לאחריות אזרחית ו/או פלילית. מבלי לגרוע מהאמור לעיל ומהוראות כל דין, המשתמש מתחייב לשפות ולפצות את מפעילת האתר או מי מטעמה, בכל מקרה שבו יפר תנאים אלה, או שיפעל בקשר עם המערכת בניגוד להוראות כל דין ו/או תוגש תביעה כנגד מפעילת האתר על ידי צד שלישי כל שהוא בשל פעולה שביצעת בניגוד לאמור בתנאי שימוש אלו. שיפוי ו/או פיצוי כאמור יכסה כל הוצאה, תשלום, הפסד, אבדן רווח או כל נזק אחר, ישיר או עקיף, ממוני או לא ממוני, שייגרמו מפעילת האתר או מי מטעמה.
 9.   מפעילת האתר אינה אחראית ואינה נושאת בכל אחריות למעשים או למחדלים של הספקים ו/או בתי העסק ,השירותים והשימוש בשירות הינו על דעתו ואחריותו בלבד של המשתמש והנו נושא באחריות הבלעדית לכל תוצאה הנובעת מכך.
 10.   המידע וכל התכנים האחרים במערכת הניהול לרבות השירותים, מסופקים "כמו שהם" או "כפי שהם זמינים", ללא כל אחריות מכל סוג שהוא, באופן מפורש או מכללא, לרבות בין השאר, אחריות לזכות קניין או לאי הפרה או אחריות מכללא לאיכות מסחרית או להתאמה למטרה מסוימת או אחריות בקשר לזמינות, לדיוק, לאמינות או לתכנים אשר נכללים במערכת הניהול.
 11. מפעילת האתר אינה מספקת את כל השירותים בעצמה, אלא באמצעות ספקים ובתי עסק. הספקים הם קבלנים עצמאיים ואינם שליחים או עובדים של מפעילת האתר, ומכיוון שכך, מפעילת האתר אינה נושאת בכל אחריות:
 • לפעולות, לטעויות, להשמטות, למצגים, להתחייבויות, להפרות, ולכל נזק לרכוש או נזקים או הוצאות אחרים אשר ייגרמו עקב כך ;
 • כל מחדל של ספק לספק את השירותים המבוקשים על ידי המשתמש או בשל ביצוע באיחור של כל שירות אשר הוסכם על הספקתו על ידי ספק כלשהו וכן כל סירוב של ספק לספק למשתמש את השירותים.
 • להעניק כל החזר כספי במקרה של איחור, ביטול, הזמנות ביתר, שביתה, כוח עליון או סיבות אחרות שהן מעבר לשליטתה של מפעילת אתר.
 1. השימוש במערכת הניהול, במידע ו/או בשירותים הנו באחריות המשתמש בלבד, בשום מקרה מפעילת האתר לא תהיה אחראית לכל נזק, מכל סוג שהוא, לרבות בין השאר ולא רק, לנזקים עקיפים, מיוחדים, אגביים או תוצאתיים (לרבות, בין השאר, שכר טרחת עורכי דין), בין במסגרת תביעה על פי חוזה, בתביעת כספית או בכל תביעה אחרת בגין מעשה עוולה אשר ינבע מהשימוש במערכת הניהול, מחוסר האפשרות להשתמש בשירותים, מהשימוש בשירותים, או אשר תצמח מכל שימוש, מכל חוסר אפשרות להשתמש, או מהשימוש בכל אתרי אינטרנט אשר מקושרים לאתר האינטרנט ו/או לאפליקציה, או מהמידע או החומרים אשר נכללים בכל אתר או אתרים כאמור לעיל, או אשר נובעים או קשורים בכל דרך למעשים או למחדלים של כל ספקים שהם צדדים שלישיים, מפיצים ו/או ספקים ללא קשר לשאלה האם מפעילת אתר או נציג מורשה מטעמה הודיע על האפשרות שנזק כזה עלול להיגרם.
 2. משתמש לא יעלה למערכת הניהול כל מידע או מסר שיש בו כדי הפרת זכויות יוצרים או זכויות הקניין הרוחני של משתמש אחר.
 3. אין לעשות שימוש בשירות הדואר הפנימי של מערכת הניהול לשליחת דואר "זבל" או הודעות רבות באותו עניין ו/או יצירת מטרד למשתמשים אחרים.
 4. מפעילת האתר שומרת על זכותה, אם כי אינה חייבת, למחוק כל הודעה ו/או ידיעה שאינם עומדים בתנאי הסכם השימוש, לפי שיקול דעתה הבלעדי, וכן להרחיק כל משתמש שאינו עומד בתנאי הסכם השימוש. 
 5. כל שימוש והסתמכות של המשתמש על כל תוכן, מידע, פרסומת, שירות, מוצר וכיו"ב המוצגים ו/או המפורסמים במערכת הניהול  נעשה על פי שיקול דעתו ובאחריות הבלעדית של המשתמש.
 6. המשתמש מתחייב שלא לפרסם במערכת הניהול  ביטויים מעליבים גסים או בוטים וכל כיוצא באלו בכלל ולרבות כלפי משתמשים אחרים ו/או צדדי ג'.
 7. המשתמש מתחייב שלא לפרסם פרסום בלתי חוקי ו/או בלתי מוסרי העשוי לפגוע בציבור כלשהו או בפרט ובשמו הטוב. המשתמש מתחייב שלא לעלות פרסומת מסחרית בין במפורש ובין כמשתמעת ללא אישור מפורש של מפעילת האתר. כל המפרסם מידע או ידיעה במערכת הניהול, נותן את הסכמתו למערכת לעשות שימוש במידע זה ולפרסמו ברבים. 
 8. המשתמש מתחייב להימנע מעשיית שימוש במערכת הניהול לצורך איסוף מידע ו/או ביצוע פעולות בדרך של חיקוי גולש, או בכל דרך אחרת.
 9. מפעילת האתר אינה אחראית לכל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד ו/או הוצאה שיגרמו למשתמשים כתוצאה מאחסון ו/או שימוש ו/או הפעלה של מערכת הניהול על שירותיה השונים, לרבות עקב פגיעה בזכויות קניין, זכויות יוצרים, סימנים ושמות מסחריים, סודות מסחריים, פטנטים ומדגמים, בין שהם מוגנים ובין שאינם מוגנים ו/או עקב פגיעה בפרטיות.
 10. מפעילת האתר אינה מפקחת ואינה אחראית על המידע ו/או תכנים ו/או פרסומים ו/או שירותים המסופקים ו/או המפורסמים על ידי צד ג' ו/או באמצעותם, בין במישרין ובין בעקיפין, ובכלל זה שירותים ואתרי תוכן של אחרים אליהם קיים קישור (Links) מתוך מערכת הניהול.
 11. אספקת שירותי מערכת הניהול תלויה, בין היתר בגורמים שלישיים, מפעילת האתר לא תחוב כל אחראיות לכל מעשה או מחדל של צדדים שלישיים כאלה ולא תהיה אחראית לכל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד ו/או הוצאה שיגרמו למשתמשים ו/או לצד שלישי כלשהו כתוצאה ו/או בקשר עם כל מעשה או מחדל כאמור.
 12. מפעילת האתר אינה מתחייבת למסור למשתמש העתקים כלשהם מהמסמכים אשר הופקו באמצעות מערכת הניהול והחובה לשמור עותקים כאלה חלה על המשתמש בלבד. מפעילת האתר לא תפצה את המשתמש בכל דרך שהיא בגין אובדן נתונים.
 13. מפעילת האתר שומרת לעצמה את הזכות להגביל את הגישה למערכת הניהול או חלקים ממנה לכל משתמש, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא כל התראה מוקדם.
 14. המשתמש מסכים כי המידע שמסר ופרטיו האישיים יהיו חשופים לעיונם של דיירים אחרים בבית המשותף ו/או לחברת האחזקה של הבית המשותף.
 15. יובהר כי במקרים מסוימים ייתכן שיתוף מידע נרחב יותר מהרשאות פרטיות אלה כאמור וזאת לשם הפעלת השירות באופן תקין.
 16. אם המשתמש סבור כי נעשה שימוש בחשבונו ו/או בסיסמתו שלא כדין, הוא מתחייב בזה להודיע מידית וללא כל דיחוי למפעילת האתר ולשתף פעולה עמה לטיפול בבעיה.
 17. למען הסר ספק, אין בהודעת המשתמש כאמור בכדי לפטור אותו מהאחריות לכל נזק שייגרם בשל שימוש של אחר בחשבונו ו/או בסיסמתו. מפעילת האתר לא תהיה אחראית בשום אופן לנזק שיגרם למשתמש על הפצה או אי שמירה נאותה על סודיות פרטי הכניסה לחשבונו במערכת הניהול.
 18. המשתמש מקבל על עצמו את מלוא האחריות לכל הפעולות ו/או הפעילויות המתבצעות תחת חשבון המשתמש שלו ו/או תחת סיסמתו, ואת מלוא האחריות לכל שימוש ו/או הפרה של סודיות הסיסמא ו/או חשבון המשתמש שניתן לו, בין אם נגרם בעטיו נזק כלשהו ובין אם לאו.

 1. הפסקת שימוש ושיפוי:
 1. מפעילת האתר רשאית, לפי שיקול דעתה, להפסיק פעילותו של כל משתמש בשירותי האתר, לרבות על ידי חסימת מספר IP וזאת אם לא יעמוד בתנאי מתנאי הסכם זה.
 2. במידה וחלה הפרה מצד המשתמש בנוגע לתנאי שימוש אלה, תהא מפעילת האתר, לפי שיקול דעתה, זכאית לחשוף את שמו והפרטים הידועים לה אודותיו בכל הליך משפטי, אף אם לא יינתן צו שיפוטי המורה על כך.
 3. המשתמש ישפה את מפעילת האתר, בגין כל טענה, תביעה ו/או דרישה ו/או נזק ו/או הפסד, אובדן רווח, תשלום או הוצאה, לרבות תשלומי ריבית ותשלום שכר טרחה סביר לעורכי דין והוצאות משפט , אשר ייגרמו למפעילת האתר ו/או למי מטעמה על ידי המשתמש כתוצאה מכך שהמשתמש לא יקיים הוראות תקנון זה ו/או יפר הוראות דין כלשהן ו/או זכויות צד ג' כלשהן, ו/או כתוצאה מפרטים, מידע או קבצים שהמשתמש מסר לפרסום, ו/או כתוצאה ממחדליו של המשתמש, כפי שבאו לידי ביטוי באופן ישיר ו/או באופן עקיף.
 4. מפעילת האתר אינה מתחייבת כי האתר לא ייסגר ו/או כי הפעילות בו לא תופסק באופן זמני או קבוע ושומרת לעצמה את הזכות לסגור את האתר ו/או את פעילותו בכל עת על פי שיקול דעתה הבלעדי.
 5. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, במידה וגורמים ו/או אירועים שאינם בשליטת מפעילת האתר, לרבות תקלות תקשורת ומחשוב ואירועי כוח עליון יעכבו ו/או ימנעו את קיום העסקה באופן מלא או באופן חלקי, ובדרך כלשהיא, ו/או את אספקת המוצר נשוא העסקה במועדים שנקבעו, ו/או אם יחולו שינויים בשעורי המס ו/או היטלים ו/או אגרות ו/או תשלומים אחרים החלים על המוצרים בין מועד פרסום המוצר לרכישה לבין מועד האספקה המתוכנן על פי תנאי רכישת המוצר, רשאית מפעילת האתר להודיע על ביטול הרכישה, כולה או חלקה ובמקרים כאמור לא יחויב כרטיס האשראי של המשתמש בגין העסקה ו/אם חויב – יוחזר לו כספו, בכפוף להוראות כל דין, וזאת כסעד בלעדי שלו בקשר עם מקרים כאמור.

 1. המחאת זכויות וחובות
 1. מבלי לפגוע באמור לעיל מוסכם בזה, מפעילת האתר רשאית להמחאות את התחייבויותיה  ולהסב זכויותיה, בכל עת לפי תנאי שימוש אלה, לצד שלישי, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי, לרבות העברת כל/רוב נכסיה, באמצעות מכירה, מיזוג, ו/או בכל דרך אחרת, וכן הנהלת האתר רשאית בעת העברת הזכות לגבות חובות מהמשתמש, ובלבד שזכויות המשתמש, לפי הסכם זה, לא ייפגעו מעצם העברת הבעלות.
 2. במקרה כנ"ל יועברו פרטי המשתמש שבידי הנהלת האתר לצד השלישי, שיקבל את הזכויות באתר, והמשתמש מסכים לכך מראש.

 1. שימושים אסורים:
 1. המשתמש מסכים שלא לעשות באתר כל שימוש שאינו חוקי וכן כל שימוש בניגוד לתנאים שלהלן, ובכלל זאת שימוש שעלול להביא לפגיעה או השבתה של האתר או לפגיעה בחוויית המשתמש של משתמשים אחרים באתר.
 2. המשתמש מסכים שלא להשיג או לנסות להשיג מידע או חומר הכלול באתר בכל אמצעי אחר מלבד האמצעים שמספק האתר למשתמשיו, וכן שלא לאסוף כל מידע על משתמשים אחרים ללא הסכמתם.
 3. המשתמש אינו רשאי להמחאות, להעניק ברישיון משנה או להעביר בדרך אחרת או בכל אופן שהוא, זכות כלשהי מזכויותיו או מהתחייבויותיו על פי הסכם זה ביוזמתו, אלא באישור מראש ובכתב של הנהלת האתר. הנהלת האתר מודיעה בזאת כי מדיניותה היא להתנגד להמחאת זכויות וחובות של המשתמשים, ביוזמת המשתמשים, ועל כן קרוב לוודאי שלא תאשר בקשת לקוחות לעשות כך.

 1. קניין רוחני וזכויות יוצרים:
 1. כל זכויות הקניין הרוחני בתכנים המופיעים באתר, לרבות עיצוב האתר, תמונות, קבצים גרפיים, יישומים, קוד מחשב, טקסט ו/או כל חומר אחר, שייכות לאתר או לצד שלישי שהתיר לאתר לעשות בו שימוש.
 2. אין להעתיק באופן מלא או חלקי, להציג בפומבי, להפיץ, לבצע בפומבי, להעביר לרשות הציבור, לשנות, לעבד או ליצור יצירות נגזרות, למכור או להשכיר כל חלק מהתכנים הנ"ל, בכל אמצעי ומדיה שהיא, בלי הסכמה בכתב ומראש מצד בעלי הזכויות. חל איסור על כל שימוש בתכנים הנ"ל ובסימני מסחר המופיעים באתר ו/או לוגו האתר ללא הרשאה ממפעילת האתר.
 3. האתר הינו לשימוש אישי ואין לעשות בו שימוש מסחרי.
 4. המשתמש מתחייב שלא לפגוע בשום דרך בזכויות היוצרים של הנהלת האתר, בין אם באופן ישיר ובין אם באופן עקיף, בין בתמורה ובין שלא בתמורה.
 5. המשתמש מתחייב שלא לעשות כל פעולה, בין במישרין ובין בעקיפין, העלולה לפגוע בזכויות הקניין.
 6. כל שימוש הפוגע בזכויות היוצרים ו/או בקניין רוחני כמפורט לעיל, ישמש עילה לסגירת חשבון המשתמש ללא כל הודעה מוקדמת, והמשתמש יישא בכל ההוצאות אשר יגרמו למפעילת האתר ו/או ללקוחות האתר ו/או למשתמש עצמו בגין שימוש זה, ו/או בגין סגירת חשבון המשתמש, וזאת, מבלי לגרוע מכל סעד אחר המגיע למפעילת האתר מכוח הסכם ו/או מכוח הדין. חדירה למערכת המחשב של האתר מהווה עבירה פלילית על פי הדין החל בישראל.

 1. תנאים נוספים:
 1. המחירים המוצגים בשירותים, תנאי השימוש, מספר התשלומים וכל נתון נוסף ואחר הינם לשיקול דעתה הבלעדי של מפעילת האתר, אשר תהא רשאית לשנותם מעת לעת, ללא הודעה מוקדמת, לפי שיקול דעתה הבלעדי.
 2. השירות פועל ברשת האינטרנט ועל כן מטבע הדברים תלוי בגורמים שונים כגון ספקי תשתית, ספקי תקשורת, תקינות שרתים, אחסון וכיוצא באלו, אשר עשויים להינזק, להפסיק לפעול ולהיפגע עקב גורמים שונים. מפעילת האתר אינה נותנת כל מצג או התחייבות לגבי תקינות פעילות האתר ו/או פעולתו ללא הפרעות ו/או תקלות ו/או יהיה חסין מפני גישה לא חוקית למחשבי השירות, נזקים, קלקולים, תקלות, כשלים בחומרה, תוכנה או בקווי התקשורת אצל השירות או מי מספקיה או ייפגע מכל סיבה אחרת, והשירות לא יהיה אחראי לכל נזק, ישיר או עקיף, עגמת נפש וכיו"ב שייגרמו לך או לרכושך עקב כך.

 1. בירור מחלוקות ותחום שיפוט:
 1. הצדדים מסכימים לנסות וליישב כל מחלוקת שתתגלע ביניהם לרבות מחלוקת בקשר עם השימוש באתר, ו/או בקשר עם תנאי שימוש אלה, וכן לרבות בקשר עם השירותים המסופקים באמצעות האתר, בדרך של משא ומתן ישיר, ואם לא יעלה בידם ליישב את חלוקי הדעות בדרך זו, יפנו לבורר, אשר יהיה עו"ד הבקיא בתחום הסחר האלקטרוני והאינטרנט, ושזהותו תיקבע על ידי יו"ר לשכת עורכי הדין בישראל לבקשת מי מהצדדים.
 2. הבורר יהיה רשאי לתת סעדים זמניים וצווי ביניים. מקום קיום הבוררות יהיה בעיר חיפה.
 3. הבורר לא יהיה כבול לסדרי הדין האזרחיים אך יהיה כבול לדיני הראיות ולדין המהותי.
 4. הבורר יהיה חייב בהנמקת החלטתו.
 5. סעיף זה מהווה הסכם בוררות בין הצדדים לכל דבר ועניין בהתאם להוראות חוק הבוררות, תשכ"ח-1968. בכפוף ומבלי לגרוע מהאמור, בכל עניין שאינו בגדר סמכות הבורר, או בכל עניין שבו לא תהיה תחולה להסכם בוררות זה, מכל סיבה שהיא, תהיה סמכות השיפוט הבלעדית בכל הקשור לתקפותו, פרשנותו ו/או הפרתו של הסכם זה נתונה לבית-המשפט המוסמך בחיפה.
 6. עובר לתחילת הבוררות ימסור הבורר לצדדים את כל המידע הרלוונטי ביחס לקשריו הישירים והעקיפים למי מן הצדדים ו/או לבעלי העניין בצדדים ו/או לגופים קשורים של הצדדים, ככל שישנם, ולאחר שישמע את השגות הצדדים בנוגע לקשרים אלה ויכולתו להכריע באובייקטיביות ביחס לנושא הבוררות, יהיה הבורר בעלת סמכות ההכרעה בשאלה האם להמשיך לכהן כבורר אם לאו.

 1. ייעוץ משפטי:
 1. תוכן האתר ללא יוצא מן הכלל אינו מהווה ייעוץ משפטי, ואין להסתמך על הכתוב בו מבלי להיוועץ עם עורך דין.

 1. יצירת קשר:
 1. אנו מזמינים את המשתמש לפנות אלינו לכל בירור אודות האתר או תנאי השימוש בו, תוך ציון הפרטים המלאים, ומבטיחים לטפל בפניותיכם בזריזות וביעילות. צרו קשר בדוא"ל: SUPPORT@BINYANIM.CO.IL

 

חזרה

ועדי בתים,

בחנות האינטרנטית של בניינים תיהנו מחוויית קניה מהנה, ממשלוחים מהירים וממחירים נוחים .

רוצים ליהנות מהטבות מיוחדות ולהתעדכן במבצעים?

הצטרפו למועדון בניינים!